Skolebigården

Forårs honningen er slynget og snart på glas

Gang i slyngen og skrællebord

Lørdag den 11. juni fik vi høstet og slynget honningen fra Skolebigården. Det gik stille og roligt og med god hjælp fra foreningens bikursister og medlemmer. Honningen var let medgørlig. I år var de der ca. 2 km til nærmeste rapsmark, så honingen  bar præg deraf (på den gode måde).

Da vi i år havde en vægt på den ene familien, havde vi muligheden for at se hvor meget den ene familie gav.  Såmænd ca. 17,5 kg honning inkl. skrællevoks. Det var sjovt at følge på vægte.

Du kan også følge Vejen vægten på My Bees.dk  Vælg perioden 10 - 12 juni og man kan se at vi har høstet honningen og igen påsat magasinet med de slyngede rammer.

Mandag podes honningen og så kommer den på glas snart den er klar.

Tak til jer der deltog. Vi havde en hyggelig dag.

Pollenprøver fra skolebigården de næste tre år

Skolebigården deltager i en 3 årig undersøgelse af bl.a. pollen indsamlingen i bifamilierne.  Derfor høstede vi pollen fra to familier over weekenden den 11-12/6.  Billedet viser det indsamlede pollen fra to bifamilier. Spændende at sammensætningen af pollen bestemt ikke er ens. Prøve nr. 2 ser farvemæssigt lagt mere divers ud.

Når sæsonen er ovre bliver pollenprøverne bestemt på en laboratorium i Portugal.  Når vi får pollenresultaterne, viser vi dem på hjemmesiden.

Ud over pollen undersøges honningindtaget via en digitalvægt, der undersøges for varroa i biprøver, noteres bistyrke m.m. 

Ialt 10 bigårde skal planmæssigt indgå i projektet, som styres fra Danmarks biavler forening. Finansiering af projektet er hentet hjem fra Promillefonden.

Vi er glade for at vi er kommet med i projektet og det kan give os mere viden om vores bifamilier og området som de trækker i.

Overvågningsbigård fra 2017

Fra 2017 blev vores bigård omfattet som overvågningsbigård.

Det omfatter at vi i løbet af sæsonen indberetter oplysninger om :

  • Overvågning af gængse bisygdomme som kalkyngel, deform vingevirus og bipest.
  • Varroakontrol (mideoptælling) og stadebille,
  • samt hvepsefælder med optælling og kontrol for om den gulbenede hveps er invaderet.
  • Derudover er der i år udtaget DNA prøver , som sammenstilles med de indsamlede overvågningsdata (vinter dødelighed m.m.)

 

Det kræver noget mere arbejde i bigården, men indgår også i begynderkurset, så fokus på bla bisygdomme bliver mere håndgribeligt.