En samarbejdsprojekt om flora og fauna

Deltag i Faunastriber 2019

Malt Herred Biavlerforening støtter op om landbrugets projekt Faunastriber. Faunastriberne skal øge fødegrundlaget og leversteder for en lang række arter i landbrugslandet.
Vi deltager derfor i arbejdsgruppen sammen med landbruget og en række andre lokale grønne organisationer. Projektet støttes økonomisk af Vejen Kommune, hvilket bl.a. dækker frøindkøb.

I 2018 nåede man 26 km faunastriber i Vejen og Billund Kommuner. Nu skal vi rykke endnu mere i 2019.

Vi biavlerne har i 2019 fået adgang til en gratis mængde restfrø fra sidste års projekt. Ideen er at vi får lavet en stort antal mindre udplantninger via vores biavler netværk. Altså mange mindre udplantninger, som så kan inspirere til deltagelse i Fauna Stribe projektet. Vi kontakter vores medlemmer i januar for at aktivere denne frøpulje.

Læs meget mere om projektet og frøblandingen på http://www.faunastriber.dk/ Her kan du også tilmelde dig projektet.

Følg også Faunastriber på Facebook