Biavler begynderkursus 2020

Begynderkursus er nu igang i skolebigården

Den 23. april  opstart med begynderholdet i skolebigården og der er lavet aftale om praksis aftner i skolebigården på torsdage indtil udgangen af august. De 5 teori forløb afholdes efter aftale med holdet i Riddersalen på Museet, hvor der er god plads til at holde afstand. Vi kan heldigvis holde os under de maks. 10 forsamlede. 

Bestyrelsen

Biavler begynderkursus 2020

Begynderkursus i Malt Herred Biavlerforening

Opstart torsdag den 12. marts kl. 19.00 til 21.45

Pris 500 kr inkl. undervisningsmaterialer og lokalt medlemsskab af Malt Herreds Biavlerforening.

Tilmelding til: Ejvind Andersen mail: elander03@gmail.com / evt. mobil nr.: 2323 3220

Tilmelding senest: søndag d. 8.03.2020

 

Kursusbeskrivelse

Vi afholder begynderkursus for nye biavlere. Har du interesse i/for bierne og biernes forunderlige liv, livsførelse, bi-sygdomme, og biernes pasning, så tilmeld dig. Allerede 1. år kan du selv passe et par bifamilier og høste din egen honning og du lærer lidt om honningens behandling.

Vi sætter fokus på "biernes fødegrundlag" samt vigtigheden af, at planterne omkring os bliver bestøvet. Gennemgang af de forskellige stade- og rammetyper.

Den teoretiske del afvikles overvejende over 5 aftener.

Første teoriaften: torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.00 til ca. kl. 21.45

De efterfølgende teoriaftner: Torsdag d. 19. marts, d. 26. marts, 02. april og 16. april 2020.

Sted: Riddersalen, Sønderskov slot (Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup). 

Efterfølgende "Årets gang i bigården" tager udgangspunkt i skolebigården/ havehuset ved Sønderskov Hovedgård, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

Efterfølgende tilbydes kursisterne, at følge årets gang i skolebigården.
Første aften i skolebigården: torsdag d. 23. april kl. 18.30 (herefter sommren igennem hver torsdag aften kl. 18.30). (sidste aften i skolebigården: torsdag d. 27. august. )

Årets gang i skolebigården indeholder:

- ”udvintring” af bierne og Biernes pasning.

- Honningfratagning, – slyngning og honningens behandling.

- Bidronningen, hvor kommer bidronningen fra? Hvordan skaffer vi rolige bier?

- Forebyggelse af bisygdomme.(Vi ser på nemt-kendelige bi-sygdomstegn, og hvad gør vi så)

- Indvintring og varroabehandling.

Vi tilstræber at "vi i fællesskab" laver nogle nye bifamilier, som nybegynderne kan købe.

Vi har også bifamilier med gode produktionsdronninger,der kan købes i foråret 2019.

Vi udleverer det nødvendige kursusmateriale og har bidragter til de, der ønsker at deltage i åbent bigård / årets gang i skolebigården.