Skolebigården

Overvågningsbigård fra 2017

Fra 2017 blev vores bigård omfattet som overvågningsbigård.

Det omfatter at vi i løbet af sæsonen indberetter oplysninger om :

  • Overvågning af gængse bisygdomme som kalkyngel, deform vingevirus og bipest.
  • Varroakontrol (mideoptælling) og stadebille,
  • samt hvepsefælder med optælling og kontrol for om den gulbenede hveps er invaderet.
  • Derudover er der i år udtaget DNA prøver , som sammenstilles med de indsamlede overvågningsdata (vinter dødelighed m.m.)

 

Det kræver noget mere arbejde i bigården, men indgår også i begynderkurset, så fokus på bla bisygdomme bliver mere håndgribeligt.