Arrangementer

Biaktiviteter 2021/2022

Bisløjd. dec, jan, feb og marts. Onsdage fra 1. Dec. på Skolegade 2, Brørup
 
11.12.2021:  Juleafslutning og Oxalsyredrypning i skolebigården  (kl. 14 - ca. 16)

05.02.2022: Oxalsyredrypning i skolebigården.                       (kl. 14 - ca. kl. 15)

19.03.2022: 1. Bi-eftersyn/ udvintring af bierne/ eftersyn af foder. (kl. 14 - ca 16)

17.03.2022: 1. Teoriaften af biavler- nybegyndere.       ( kl. 19 til ca. 21.30 / 21.45)
Herefter d. 24. og 31. marts + 7. og 21. april.                 ( kl. 19 til ca. 21.30./ 21.45)

28.04.2022: 1. aften i "årets gang i skolebigården"       (kl. 18.30. - ca. 21.30)
Herefter hver torsdag til og med d. 25. august. (dog ikke d. 26. maj-her bliver det d. 25. maj)
 
30.05.2022: Bigårdsbesøg, Adserbølvej.                         (kl. 19 til ca. 21)
 
11.06.2022: Honningslyngning/ honningfratagning kl. 8 (til ca. kl. 12)
 
18.06.2022: Honningslyngning/ pandekagebagning/ og "honning-jordbærdag" (kl.13/14 - ca.17)
 
30.7.2022: Honningslyngning/ honningfratagning kl. 8 / + 1.  Bi-Vinterfodring (til ca. kl. 13)
 
03.09.2022: Bigårdsbesøg af lyngbierne i Grærup (og hører forhåbentlig kronhjortene i brunst)
 Vi ser lyngheden/ - bierne i Grærup, samt flere spændende oplæg.
 
21.09.2022: MHBF - generalforsamling.                            (kl. 19. 30 - ca 22)
 
07.10.2022: Honninginspireret gourmet.                          (Kl. 18 - ca. 22)
 
Derudover deltager vi selvfølgelig i alle relevante Sønderskov-aktiviteter!

Bisløjd

Et projekt fra sidste vinter.

Du kan fremstille bi-materiel, eller kom til en god bisnak.

Vi giver en kop kaffe/ forfriskning.

Tid: onsdage i dec,  jan, feb, marts, kl. 18.30/  Sted: Skolegade 2, Brørup.

Ønsker du selv at fremstille bimateriel, f.eks. magasiner, rammer, aflæggerkasser m.m. er der rådgivning og værktøj til rådighed.

Pris: Du betaler eget materialeforbrug.

Planlægger: Carsten Vikjær, tlf. nr.: 40289306

Juleafslutning og oxalsyredrypning

Lørdag d. 11. december 2021 kl. 14.00.

Juleafslutning og Oxalsyredrypning af Sønderskov-bierne 

ALLE foreningens medlemmer er velkomne!

Oxalsyredrypning er overvejende for 1. og forrige års "nybegyndere"

Vi mødes i havehuset, hvor vi får en snak om bierne, og hvorfor vi oxalsyre-drypper lige nu.

Nye biavlere bedes give besked om hvor mange bifamilier de har, og I får så en passende mængde oxalsyre-sukkervand med hjem til "egendrypning" (I husker nok: 3-3,5 ml. pr. tavlegade).Skal du bruge oxalsyre send sms til Ejvind 23233220, senest 5. december.

M.H.B. giver en kop Gløgg, et par æbleskiver.

Tilmelding Juleafslutning pr SMS senest 5. december til Lea 28343350 eller Flemming 416867598. 

Forårs eftersyn i skolebigården

Lørdag d. 19. Marts 2021: Overvejende for 1. års biavlere+ forrige års "nybegyndere"

Foretager vi årets aller-første "rigtige" eftersyn i skolebigården.( Hvis vejret tillader det).

Vi ser om bierne har overlevet vinteren? Er bifamilierne store nok? Biernes foderstand, og hvad gør vi hvis bierne ikke har foder nok?Vi sikrer at bierne kan komme ud af flyvesprækken. Hvad kan vi gøre for at "peppe" bidronningen lidt op? og hvad kan vi gøre hvis bifamilien er "alt for lille"

Planlægger: Lars og Ejvind (pris: gratis)

Åbent bigård i skolebigården

Lørdag d. 18. juni 2021: Åbent bigård i skolebigården - ( fra kl. 13 til kl. 16).

Malt Herreds biavlerforening inviterer i samarbejde med Naturskolen på Sønderskov til:

Honningslyngning, hvor alle er velkomne, får lov til at deltage i processen omkring honningslyngning. Der er tændt bål, hvor I selv får lov til at bage pandekager, som kan spises med nyslynget honning! I skal også smage jordbær med nyslynget honning!

Hvis vejret tillader, kan vi "gå ned i en bifamilie" Hvordan ser en normal bifamilie ud? vi ser på bi-larverne og prøve at finde bidronningen, hvordan ses forskel på arbejderbier og droner?

Arrangementet er gratis, og der kan købes øl, vand og kaffe.