Sidste nyt

Godt gang i kursister og bier🙂

Sådan forebygger du sværmning. Temaaften for 1. og 2. års kursister.

På torsdag den 10-06-2021 har vi Riddersalen på Sønderskov Museum fra kl. 19.00. Hovedtemaet er sværmning, men vi når også omkring biernes fødegrundlag og sygdomsforebyggelse. Bikursisterne fra i år starter i bigården kl. 18.00. Øvrige medlemmer kommer kl. 19.00.

Vi sætter fokus på forbyggelse af sværmning, da året i år har været specielt m.h.t. familiernes opbygning og aktuelle heftige honning indsamling. Flere af vores medlemmer oplever samtidig at bierne sværmer mere end normalt.
 
Hvad skal vi være særligt opmærksomme på og hvorfor er det gået som det p.t. gør.
 
Alle er velkomne, dog hvis du ikke er kursist i år, så tilmelding til Ejvind på 2323 3220
 
Vel mødt.

Deltag i vintertabs undersøgelsen fra DBF

Kære medlemmer i Malt Herred Biavlerforening

Danmarks Biavler forening har anmodet os om at erindre om deltagelse i den igangværende vintertabs undersøgelse.

En stor deltagelse i den årlige vintertabsundersøgelse er vigtig.

Du kan deltage via :

www.biavl.dk/nyheder/vintertab2021

eller via facebook

https://www.facebook.com/405601659483007/posts/4098059473570522/?d=n

Nye regler for honningsalg

Fra den 21. april i år kan biavlere afsætte deres honning uden mængdebegrænsning til detail- og engrosvirksomheder i hele Danmark. Har man tidligere været registreret hos Fødevarestyrelsen, vil denne registrering blive afregistreret hos Fødevarestyrelsen. Samtidig kan biavlere afsætte små mængder af deres honning ved stalddørssalg til endelige forbrugere uden at være registreret hos Fødevarestyrelsen.

 

Læs mere om de nye regler her.

 

En podcast om teknologisk overvågning af dine bier

Til dig der syntes at ny teknologi i bigården er indteressant, så er her en podcast om hvordan nogle biavlere bruger den i pasningen af deres bier.  Podcasten er på engelsk.

https://www.rs-online.com/designspark/the-engineering-edge-podcast-s2-e6-everyday-tech-keeping-bees-buzzing?cm_mmc=DK-EM-_-DSN_20210419-_-DM369410-_-BANNER_URL&cid=DM369410&bid=1152934924&dtm_em=14bc158a7a8bc320aa740110151190cbb6e370a9b62ac68846fdb6eb246291b2

Vi har noget tilsvarende teknologi igang herhjemme i DK. Det ligger bl.a. bag Honningmeteret som du kan følge dagligt på www.stadevægt.dk

Er du allerede igang og har en teknologisk overvågning  af din bigård, så kontakt venligst en fra bestyrelsen, hvis du vil demonstrere det i løbet af sommeren.

 

Begynderkurset 2021 kan nu starte op

Kære biavler kursister

Vi er glade for at kunne meddele at begynderkurset kan starte den torsdag den 6. maj kl. 19.00.

Vi glæder os til at ser jer.🙂

Nu er det obligatorisk at registrere dine bigårde i CBR

Registrering af bier skal sikre forebyggelse og bekæmpelse af sygdomsudbrud

EU’s nye dyresundhedslov er trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at alle medlemslande skal sikre, at deres biavl er registreret i et offentligt system. Registreringen skal sikre, at relevante myndigheder kan finde placeringen af landets bigårde, hvis man skal forbygge eller bekæmpe et sygdomsudbrud. Det kan eksempelvis være ondartet bipest, som har eksisteret i Danmark i en del årtier. Men det kan også være i tilfælde af at nye invasive arter, som kan skade bierne, breder sig. Med lovens ikrafttræden bliver det obligatorisk for biavlere at registrere sig i Centralt BigårdsRegister (CBR) hos Landbrugsstyrelsen.

Læs Landbrugsstyrelsens information om de nye regler her.

Læs Danmarks Biavlerforenings pressemeddelelse om registrering her.

 

Er du ikke allerede registreret i CBR, så kan du gøre det på: https://cbr.pdir.dk

Har du spørgsmål eller problemer med CBR, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller på bevaringsudvalget@lbst.dk.

Du kan endvidere finde vejledninger og videoinstruktioner til CBR her.

 

Gourmet arrangement udskudt

Vi har måttet flytte den planlagte gourmet middag til fredag den 24. September. Så er herregårdskælderen og resten af DK forhåbentlig åbent igen.

Bestyrelsen

 

 

Opfølgning: Virker bigift forebyggende mod Covid infektion ?

Tidligere på året bragte vi en en nyhed hvor tysker forskere ville undersøge om biavlere, som jo jævnlig får bistik, gjorde dem mere modstanddygtige i forhold til Covid 19. Det viste en kinesisk undersøgelse fra Wuhan området at der var tegn på.

Tyske forskere har nu konkluderet på en opfølgende undersøgelse:

Biavlere er ikke immune over for korona De tre læger konkluderer, at biavlere ikke er immune over for infektion med coronavirus. Selvom biavlere regelmæssigt udsættes for biestik og endda udvikler immunitet over for gift af bier: denne faktor beskytter ikke mod infektion. På samme måde betyder det ikke noget, hvor længe du har været biavl, eller hvor mange biestik du allerede har modtaget i sværhedsgraden af ​​COVID-19-symptomerne. 

Nyheden kan findes i det tyske bimagasin via linket herunder:

https://www.bienenjournal.de/news/imker-immun-gegen-corona/

 

 

https://www.bienenjournal.de/news/corona/bienengift-gegen-covid-19/?cn-reloaded=1&fbclid=IwAR28DQ4Ci9ZyJKdVTpn2clEGU_diduvDcDIo10Vn9eIO14CR6T5VFiqPcjM&cn-reloaded=1

Måske en ny forretningsmodel for biavleren 😉

 

Bestyrelsen konstitueret

Kære medlemmer

Det første konstituerende bestyrelsesmøde er afholdt her i uge 43. Posterne er fordelt således:

Ejvind  formand, Lars  næstformand,  Flemming  kasserer posten, Kurt sekretærposten og Kalle er 2. sekretær.

Vi lagde også årets program, som inden længe vil ligger under biaktiviteter.

En af de første aktiviteter bliver opstart af bisløjd ultimo november.  Vi udsender en besked om tid og sted i ugen op til første aften.

Bestyrelsen

Ingen yderligere bigårde fundet med bipest

Vi har nu en status på udbruddet af bipest i vores område. Følgende er modtaget fra Biinspektør Peter Nissen.
 
"Vi har undersøgt i alt 88 bifamilier inden for 2 km. zonen. Vi har ikke fundet bipest ud over hvad vi tidligere fandt hos to biavlere. Den bipest er bekæmpet.
Næste skridt er, at vi undersøger de to ramte bigårde om 8 uger, og igen til næste år.
Tak til alle biavlere for imødekommende og godt samarbejde."
 
Vores skolebigård var heldigvis også uden bipest.
 
Flemming Sørensen

Udbrud af ondartet bipest i vores område

Vi har i denne uge fået bekræftet en bigård med fund af ondartet bipest og afventer endnu en bekræftelse fra en nabobigård. Begge bigårde ligger nord for Kongeåen og øst for Skolebigården på Sønderskov.

Vi har altså sygdommen i vores lokalområde, så kig ekstra godt efter i dine biers yngellejer, næste gang I kigger jeres bifamilier igennem. De ramte bifamilier er aflivet og destrueret. Og den kommende uge vil nabobigårde indenfor en 2km radius fra udbrudsbigårdene blive kontaktet af biinspektøren.

Har du mistanke om bipest i dine bifamilier, så kontakt straks den lokale biinspektør. Ham finder du her på det centrale bigårdsregister. https://cbr.pdir.dk/

Vi følger op med mere nyt om en uges tid.

 

Flemming Sørensen

Fra en arbejdsdag i skolebigården 2019
Tappespand holder i produktion
Holder til tappespand tager form
Trugstader gøres klar til ny maling
Rammestabler i værkstedet

Koldpresset dansk honning slår New Zealandsk Manukahonning

DR nyheder Sjælland bragte den spændende nyhed for et par uger siden.

Honning er kendt som bakteriedræbende og på hospitalerne anvender man dyrt importeret honning i sårbehandlingen. Nu har en undersøgelse vist at den danske koldrørte honning faktisk er endnu bedre som bakteriedræber. Det viser en frisk undersøgelse. Man mener at det især er fordi vi i danmark ikke varmebehandler honningen.

Læs selv mere på :

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/ny-forskning-dansk-honning-er-den-bedste-bakteriedraeber